Majtényi László

Majtényi László

 

Szabad egyház a szabad államban

 Az Eötvös Károly Intézet alkotmányjogi konferenciája, 2014. október 3. OSA Archívum.
“A szabad egyház eszméje s a vallások egyenjogúsága azt kívánja, hogy a hon minden polgára, bármely hitfelekezethez tartozzék is, szabadon élhessen saját vallásának tanításai szerint, ha azok az állam céljával nem ellenkeznek és mások hasonló jogait nem sértik.” (Deák Ferenc)