Misszionáriusok

Tizenhárom részből álló Bibliatanulmány sorozat tizedik tanulmánya: Fülöp, a misszionárius. "De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön reátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig." (ApCsel 1:8)