Misszionáriusok

Tizenhárom részből álló Bibliatanulmány sorozat kilencedik előadása: Péter és a pogányok. "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyeremekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk." (ApCsel 2:38-39)