Misszionáriusok

Tizenhárom részből álló Bibliatanulmány sorozat második előadása: Ábrahám az első misszionárius. (Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Tebenned fognak megáldani minden népek." (Gal 3:6-8)