Misszionáriusok

Tizenhárom részből álló Bibliatanulmány sorozat tizenkettedik tanulmánya: Pál missziója és üzenete. "Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem: azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van." (Fil 3:13-14.)