Misszionáriusok

Tizenhárom részből álló Bibliatanulmány sorozat tizedik tanulmánya: Pál származása és elhívása. "de az Úr azt mondta neki: Menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie." (ApCsel 9:15-16)